چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

نوشته شده توسط مجله کهن بازدید: 562

 

چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

5 اسفند 1395

مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

تلفن دبیرخانه همایش : 55540055-031 داخلی 332