گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

سيستم مانيتورينگ خطوط آهار و تكميل فرش

شرکت مهندسی طلوع – مهندس متشکر
سيستم مانيتورينگ خطوط آهار و تكميل كه توسط شركت مهندسي طلوع و به طور ويژه براي اين صنعت طراحي و ساخته شده، با بهره گيري از سخت افزاري مناسب و نرم افزار خاص اين صنعت پاسخگوي بسياري از نيازهاي خطوط آهار و تكميل فرش بوده و مي تواند نقش مهمي را در بالاتر بردن كيفيت فرش هاي توليدي و همچنين افزايش راندمان دستگاه ها ايفا كند .

قابليت ها و ويژگي هاي سيستم:

ثبت و گزارش دماي سيلندر اتو
ثبت و گزارش دماي خشك كن دستگاه آهار
ثبت و گزارش دماي محيط
امكان تعريف محدوده هاي مجاز دمايي (حداكثر و حداقل دما) در نرم افزار
امكان توليد آلارم براي مواقعي كه دما از محدوده هاي تعريف شده بيشتر يا كمتر گردد
امكان كنترل مشعل ها (روشن يا خاموش كردن) براي تنظيم دما در محدوده مجاز
ثبت و گزارش سرعت دقيق فرش در حال آهار
ثبت و گزارش متراژ دقيق فرش آهار شده
امكان وارد كردن نوع و عرض فرش آهار شده در نرم افزار و گزارش گيري
نمايش، ثبت و گزارش سرعت حركت غلطك رزين
ثبت و گزارش ميزان تقريبي رزين مصرفي
نمايش دماي سيلندر، خشك كن و محيط براي اپراتور
نمايش سرعت حركت فرش براي اپراتور
نمايش سرعت دوراني غلطك رزين براي اپراتور
ثبت و گزارش توقفات دستگاه ها
امكان وارد كردن نوع توقف در نرم افزار و گزارش گيري
ثبت و گزارش متراژ و سرعت دستگاه پشت پاك كني
ثبت و گزارش متراژ و سرعت دستگاه هاي ريشه كني
اندازه گيري و ثبت جريان مصرفي الكتروموتورهاي دستگاه
امكان تعريف محدوده هاي مجاز براي جريان موتورها (حداكثر و حداقل جريان)
امكان ايجاد آلارم براي مواقعي كه جريان مصرفي از محدوده هاي مجاز خارج گردد

تشريح قابليت هاي سيستم:

نمايش، ثبت و گزارش سرعت دقيق فرش در حال آهار:
يكي از پارامترهاي مهم در خطوط آهار اندازه گيري سرعت خطي فرش در حال آهار مي باشد. تنظيم سرعت دقيق دستگاه آهار بر حسب نوع فرش و همچنين دماي سيلندر تأثير مستقيم بر كيفيت فرش آهار شده دارد. در خطوط آهار معمولاً سرعت دستگاه به صورت تقريبي توسط اپراتور دستگاه تنظيم مي شود. بزرگترين اشكالي كه اين روش دارد، اين است كه با جابجايي کارگران در شيفت هاي مختلف و يا تغيير نوع فرش ممكن است سرعت دستگاه به درستي تنظيم نشده و در نتيجه باعث كاهش كيفيت و حتي راندمان خط آهار گردد.
با استفاده از سيستم مانيتورينگ طلوع سرعت خطي حركت فرش (بر حسب متر بر دقيقه) با دقت بالا (در حد سانتيمتر) علاوه بر ثبت در كامپيوتر به صورت همزمان روي نمايشگري كه به اين منظور نزديك خط آهار نصب مي گردد، نمايش داده مي شود تا اپراتور دستگاه بتواند به راحتي سرعت دستگاه را تنظيم كند. براي بالاتر بردن كيفيت و راندمان دستگاه مي توان جداولي تنظيم كرد و در اختيار اپراتورهاي دستگاه قرار داد كه در آنها براي هر نوع فرش، سرعت و دماي مناسب ذكر شده باشد.

نمايش، ثبت و گزارش سرعت حركت غلطك رزين:
يكي ديگر از پارامترهاي مهم در خطوط آهار كه مستقيماً كيفيت فرش آهار شده را تحت تاثير قرار مي دهد، سرعت چرخش غلطك رزين است. هرچه سرعت چرخش غلطك رزين بيشتر باشد، رزين بيشتري پشت فرش قرار مي گيرد. ميزان مناسب رزين بر حسب نوع فرش تعيين مي شود. بديهي است در صورتي كه سرعت دوراني غلطك رزين با دقت اندازه گيري و نمايش داده شود، تنظيم سرعت غلطك با سهولت و سرعت بيشتري امكان پذير خواهد بود.
در سيستم مانيتورينگ طلوع سرعت دوراني غلطك رزين با دقت بالا اندازه گيري مي شود. اين سرعت علاوه بر ثبت در كامپيوتر به صورت محلي نيز براي اپراتور نمايش داده مي شود. همان طور كه گفته شد مي توان جداولي را تهيه كرد كه در آنها سرعت حركت خطي فرش، سرعت دوراني غلطك رزين و همچنين دماي خشك كن و اتو برحسب نوع فرش استخراج و در اختيار اپراتورها قرار گيرد. با انجام اين عمل علاوه بر بالا بردن كيفيت كار ميزان مصرف رزين هم بهينه مي گردد.
علاوه بر ثبت سرعت دوراني غلطك رزين با ثبت تعداد دوران هاي غلتك در شيفت هاي كاري مختلف مي توان تخمين مناسبي از ميزان رزين مصرفي دستگاه را نيز در اختيار داشت و با وارد كردن ضرايب مناسب گزارش مصرف رزين را برحسب كيلوگرم يا ليتر در اختيار داشت.

نمايش، ثبت و گزارش دماي سيلندر و خشك كن دستگاه آهار:
يكي ديگر از پارامترهاي مهم در خطوط آهار اندازه گيري و ثبت دماي بخش هاي مختلف خط آهار مي باشد. دماي بخش هاي مختلف آهار به همراه سرعت خطي حركت فرش از موثرترين پارامترها بر كيفيت خطوط آهار مي باشد.
در خطوط آهار معمولا دماي دو قسمت بايستي كنترل شود. يكي از اين قسمت ها خشك كن و قسمت ديگر سيلندر اتو است. در برخي كارخانه ها بخش خشك كن به صورت يك اتاقك فلزي است كه فرش از داخل آن عبور كرده تا آهار آن خشك گردد. در برخي دستگاه ها، خشك كن نيز به صورت سيلندر مي باشد. اندازه گيري دماي خشك كن در صورتي كه به شكل اتاقك باشد، مشكل چنداني ندارد. حال آنكه اندازه گيري دماي سيلندرها به علت حركت دوراني آنها كار مشكل و پر هزينه اي مي باشد. به عنوان مثال قيمت سنسورهاي دماي بدون تماس مادون قرمز يا ليزري كه مي توانند دماي سيلندر در حال چرخش را بدون تناس اندازه گيري كنند، حدود 600 تا 1000 دلار مي باشد كه استفاده از آنها چندان مقرون به صرفه نيست. براي حل اين مشكل بررسي هاي نسبتاً مفصلي توسط كارشناسان شركت طلوع صورت گرفت و در نهايت مناسب ترين راه، استفاده از دماي داخل يا بدنه اگزوز تشخيص داده شد. هر چند دماي اگزوز هميشه كمتر از دماي سطح سيلندر است، ولي بررسي ها نشان مي دهد دماي اگزوز با تقريب خوبي دماي سيلندر را تعقيب مي كند. بنابراين با استفاده از اين دما مي توان مشعل ها را كنترل كرد.
سيستم مانيتورينگ شركت مهندسي طلوع مي تواند دما را در رنج هاي مختلف تا 1000 درجه اندازه گيري، ثبت و نمايش دهد. همچنين اين قابليت در سيستم مانيتورينگ طلوع وجود دارد كه مي توان محدوده هاي بالا و پايين دما را در نرم افزار مونيتورينگ وارد كرد تا در صورتي كه دما از محدوده هاي مجاز خارج شد، هشدار دهد و يا حتي مشعل هاي دستگاه را خاموش يا روشن كند. در نرم افزار مانيتورينگ، دما در بازه هاي زماني يك دقيقه و در تمام اوقات شبانه روز ثبت شده و به صورت نمودار قابل نمايش و گزارش گيري است. با استفاده از اين نمودارها مي توان عملكرد دستگاه را در شيفت هاي كاري مختلف بررسي وارزيابي كرد .

نمايش ، ثبت و گزارش دماي محيط:
از آنجايي كه در پروسه هاي حرارتي دماي محيط مي تواند به صورت مؤثري بر فرآيندهاي حرارتي تأثير گذارد. لذا اندازه گيري و ثبت دماي محيط علاوه بر اندازه گيري و ثبت دماي سيستم مي تواند به بهبود كيفيت در فرآيندهاي حرارتي كمك كند. بر اين اساس در سيستم مانيتورينگ طلوع دماي محيط نيز اندازه گيري، ثبت و نمايش داده مي شود.

ثبت و گزارش متراژ دقيق فرش آهار شده:
يكي ديگر از پارامترهايي كه در خطوط آهار مورد توجه است، متراژ فرش آهار شده در شيفت هاي مختلف كاري مي باشد. در اندازه گيري متراژ فرش در خطوط آهار دو مشكل عمده وجود دارد. مشكل اول مربوط به زمان روشن كردن و گرم شدن دستگاه آهار است كه در اين زمان سيلندر اصلي بدون فرش مي چرخد. مشكل ديگر برزنت اضافه شده به فرش است كه در اندازه گيري متراژ خطا ايجاد مي كند. در سيستم مانيتورينگ شركت طلوع با بهره گيري از روشي خاص اين دو مشكل برطرف شده و متراژ دقيق فرش اندازه گيري مي شود. در اين روش ميزان حركت دوراني سيلندر در زمان هاي روشن بودن غلتك رزين مبناي محاسبه متراژ قرار مي گيرد، چرا كه غلتك رزين تنها در حضور فرش دوران مي كند.

گزارش نوع فرش آهار شده:
از آنجايي كه در خطوط آهار انواع مختلف فرش با عرض هاي متفاوت آهار مي شود، ثبت نوع و عرض فرش آهار شده براي ارزيابي گزارشات امري ضروري است. در نرم افزار مانيتورينگ ويژه خطوط آهار اين امكان وجود دارد كه انواع مختلف فرش ها در نرم افزار تعريف شود. در هنگام تغيير فرش، اين تغيير در نرم افزار به سادگي و به صورت دستي وارد شده و در پايان هر ماه مي توان علاوه بر متراژ فرش گزارش نوع فرش آهار شده را نيز در اختيار داشت.

اندازه گيري ، ثبت و گزارش جريان موتورها:
يكي ديگر از پارامترهايي كه در سيستم مونيتورينگ طلوع قابل اندازه گيري است، جريان موتورهاي دستگاه مي باشد. اندازه گيري جريان معمولا به دو علت صورت مي گيرد. يكي به منظور حفاظت موتورها و ديگري به منظور ارزيابي ميزان مصرف موتورها و در نتيجه بهينه كردن مصرف انرژي. در سيستم مانيتورينگ طلوع اين قابليت وجود دارد كه محدوده هاي مجاز جريان براي هر يك از موتورها تعريف شده تا در صورتي كه جريان موتور از محدوده مجاز فراتر رفت، سيستم هشدار مناسبي را به كار اندازد و يا حتي موتور را خاموش كند.

ثبت و گزارش متراژ و سرعت دستگاههاي پشت پاك كني و ريشه كني:
دستگاه هاي پشت پاك كني و چرخ ريشه از جمله بخش هاي خطوط تكميل مي باشند. در سيستم مانيتورينگ طلوع اين امكان وجود دارد كه سرعت و متراژ كاركرد هريك از اين دستگاه ها اندازه گيري و ثبت شود تا در نهايت گزارش عملكرد اين دستگاه ها را در اختيار داشت.

ثبت و گزارش توقفات دستگاه ها:
ثبت و گزارش توقفات در اكثر مراكز صنعتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اكثر مراكز صنعتي گزارش گيري به صورت دستي انجام مي گيرد كه اين امر مشكلات و معضلات زيادي را به همراه دارد. در سيستم مونيتورينگ طلوع توقفات دستگاه ها به صورت اتوماتيك ثبت شده و امكان گزارش گيري از توقفات دستگاه ها در نرم افزار در نظر گرفته شده است. همچنين نوع توقفات هر دستگاه نيز به سهولت و به صورت دستي در نرم افزار وارد شده و امكان گزارش گيري از نوع توقفات نيز وجود دارد.

مطالب مرتبط

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 25

بازدید دیروز 64

بازدید ماه 940

بازدید کل 569458

اکنون 30 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی